Friday, January 28, 2011

TAHNIAH EN. NASIR,SEKARANG GURU CEMERLANG DG 48.

Monday, July 12, 2010

Jawatankuasa Bulan Bahasa


KERTAS KERJA BULAN BAHASA TAHUN 2010

TAJUK          :           BULAN BAHASA  

TARIKH         :           JULAI  2010

SASARAN    :           SEMUA GURU DAN PELAJAR SMK PERTANG


LATAR BELAKANG

            Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa bertambah penting bukan sahaja dalam kalangan masyarakat tetapi juga memainkan peranan yang penting dalam kalangan pelajar. Tidak ketinggalan bahasa Cina dan Bahasa Tamil turut memainkan peranan penting untuk melahirkan keterampilan dan kewibawaan pelajar sekolah dalam dunia pendidikan pada alaf ini. Sehubungan dengan itu, Bidang Bahasa SMK Pertang  akan menganjurkan program Bulan Bahasa Tahun 2010. Program ini melibatkan empat  panitia, iaitu Panitia Bahasa Melayu dan Panitia Bahasa Inggeris, Panitia Bahasa Cina dan Panitia Bahasa Tamil. Pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan bahasa akan dijalankan bersempena bulan ini agar memberikan manfaat kepada semua warga sekolah..

MATLAMAT
Menyebar dan memupuk minat pelajar terhadap mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris , bahasa Cina dan bahasa Tamil ke arah meningkatkan kecemerlangan pendidikan sekolah dalam kalangan pelajar SMK Pertang.

OBJEKTIF BULAN BAHASA
1.    Memupuk dan mencari bakat-bakat baru untuk aktiviti bahasa.
2.    Mempromosi dan menyebarkan maklumat tentang bahasa dan budaya bahasa Melayu bahasa Inggeris , bahasa Cina dan bahasa Tamil kepada warga SMK Pertang.
3.    Menambah minat pelajar terhadap mata pelajaran bahasa.
4.    Melahirkan pelajar yang berkebolehan dalam pelbagai aktiviti bahasa

Tema
Bahasa Cemerlang Warga GemilangSMK PERTANG

SAMBUTAN BULAN BAHASA TAHUN 2010

JAWATANKUASA PELAKSANA

Penasihat                  :           Haji Ab Kadir Bin Haji Nordin (Pengetua)

Pengerusi                 :           Hajah Noorlailawati Binti Noordin(GPK 1)

Naib Pengerusi        :           Cik Lim Boon Yuan(GPKHEM)

Naib Pengerusi        :           Encik Johar Bin Abu(GPKKO)

Penyelaras                :           Mohamad Nasir Bin Ibrahim (GK Bahasa)

Setiausaha               :           Ketua Panitia Bahasa Melayu

                                    :           Ketua Panitia Bahasa Inggeris

                                    :           Ketua Panitia Bahasa Cina

                                    :           Ketua Panitia Bahasa Tamil

Bendahari                 :           New Kiat Yee

Ahli Jawatankuasa:

Jawatankuasa Perasmian

Penyambut tetamu                          :           Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran

Persembahan Perasmian              :           (Panitia Bahasa Melayu)
                                                                        (Panitia Bahasa Inggeris)
                                                                        (Panita Bahasa Cina)
                                                                        (Panitia Bahasa Tamil)

Persiapan Dewan                            :           En. Norulhaizy b. Mohd Nasir
Backdrop                                           :           Pn. Noraidah Binti Jamaludin.
Juruacara                                          :           Cik Noor Aishah bt. Mohd Nasir
Siar raya                                            :           En. Jailani b. Damsuki
En. Md. Noralami b. Abd Malek
Fotografi                                            :           Pn. Loh Siew Cheng
Buku Program                                  :           Cik Nurul Shahila Binti Ibrahim.
Bacaan Doa                                      :           Ustaz Samsul Fuad Bin Situ
           BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA
SAMBUTAN BULAN BAHASA TAHUN 2010


BIL
J/KUASA
NAMA PETUGAS
BIDANG TUGAS
1

Persiapan
Dewan

En. Norulhaizy b. Mohd Nasir

Memastikan dewan dan pentas disusun dengan kerusi dan meja mengikut kesesuaian.
2
Persembahan Perasmian

Semua Ketua Panitia Bahasa
Memastikan kesesuaian persembahan perasmian.

3
Siar raya

En. Jailani b. Damsuki
Menyediakan dan memastikan mikrofon dan alat-alat siar raya boleh digunakan pada hari perasmian dan sepanjang Bulan Bahasa

4
Backdrop
Pn. Noraidah Bt Jamaludin
Menyediakan dan menyiapkan backdrop mengikut kesesuaian
5
Buku Program
Cik Nurul Shahila Binti Ibrahim
Menyiap dan mengedarkan buku program Bulan Bahasa

6
Fotografi
Pn. Loh Siew Cheng
Merakam aktiviti yang berkaitan dengan Bulan Bahasa.
Mengambil gambar foto, aktiviti yang berkaitan dengan Bulan Bahasa.
Mendokumentasikan gambar .
7
Laporan
Semua ketua panitia
Membuat laporan bagi pertandingan di bawah panitia masing-masing.
8
Hadiah/Sijil
BM : Pn.Samti
BI  :Pn.Noraidah
BC: Cik Choo Yong Ping
BT:Cik Kokilavani
Menyediakan anggaran perbelanjaan hadiah
Menyelaras hadiah dan sijil untuk pertandingan

9
Bacaan Doa
Ustaz Samsul
Melatih pelajar untuk memimpin bacaan doa semasa hari perasmian

10
Juruacara
Cik Noor Aishah bt. Mohd Nasir
Menyediakan teks upacara perasmian dan mengendalikan majlis.
10
Pertandingan
Semua Penyelaras Pertandingan
Membuat jadual untuk mengendalikan pertandingan masing-masing.
Menghantar senarai pemenang kepada Setiausaha pada atau sebelum 30 .07.2010

Sunday, July 11, 2010

Foto Minggu Bahasa

Aktiviti Bahasa

Pelancaran Minggu Bahasa

Majlis pelancaran Minggu Bahasa telah dirasmikan oleh Tuan Haji Abdul Kadir bin Haji Nordin, Pengetua SMK. Pertang sendiri pada 5 Julai 2010 yang lalu. Belia telah merasmikan majlis tersebut dengan memanah belon yang disediakan pada tempat sasaran memanah.